Båtplats

Möjlighet till egen båtplats på våra nybyggda bryggor

Sjösidan Falun Brygga är en ekonomisk förening som ansvarar för bryggplatserna på Sjösidan Falun. Vi erbjuder en egen båtplats med bästa läget i Runn.

Sammantaget förfogar föreningen över 30 st båtplatser samt 8 st gästplatser. Bryggorna har tillgång till el och vatten.

Föreningen äger bryggorna och har ett markarrendeavtal med Främby Udde Strandby AB (556925-0441). Avtalet löper 20 år. Medlemmar debiteras en årlig serviceavgift avsedd att täcka föreningens löpande kostnader för drift och underhåll av anläggningen.  Medlemmar tar beslut om årsavgifter i samband med föreningens årsmöte.En plats kostar 54.000 kr inklusive moms och årsavgift om 2.500 kr inklusive moms.

I lägg av båtar sker endera båtramp vid Källviken eller Hälsingårdsbryggorna.

Bryggorna är levererade av Svenska Pontonhamnar AB, som har mångårig erfarenhet av att leverera lösningar till privatpersoner, båtklubbar, marinor och statliga myndigheter såsom Marinen och Kustbevakningen.

Är du intresserad av en båtplats kontakta brygga@sjosidanfalun.se

logotyp_sjosidan_liggande

Besökadress: Främby Udde 20, FALUN.

Vi är Sjösidan Falun!

HUMAN BY NATURE
Aktiviteter, kurs & konferens
Telefon 079-313 76 67 upplevelser@sjosidanfalun.se

FALUN STRANDBY
Stugby & camping
Telefon 010-585 13 40
boende@sjosidanfalun.se

VILLA HERDIN
Möten, café & restaurang
Jennefer 070-611 40 60
villaherdin@sjosidanfalun.se

SJÖSIDAN FALUN BRYGGA
Båtplats vid Sjösidan Falun brygga@sjosidanfalun.se

SJÖSIDAN FALUN
Utveckling- & visionsarbete
info@sjosidanfalun.se