Båtplats

Möjlighet till egen båtplats på våra nybyggda bryggor

Sjösidan Falun Brygga är en ekonomisk förening som ansvarar för bryggplatserna på Sjösidan Falun. Vi erbjuder en egen båtplats med bästa läget i Runn.

Sammantaget förfogar föreningen över 40 st båtplatser samt 8 st gästplatser. Bryggorna har tillgång till el och vatten.

Föreningen äger de flytande bryggorna och har ett markarrendeavtal med SFDS Fastighetsutveckling 167 AB (559281-4890). Avtalet löper 20 år. Medlemmar debiteras en årlig serviceavgift avsedd att täcka föreningens löpande kostnader för drift och underhåll av anläggningen.  Medlemmar tar beslut om årsavgifter i samband med föreningens årsmöte. Medlemsinsatsen är 54.000 kr per båtplats och därtill en årsavgift om ca 2.500 kr inklusive moms. I årsavgiften ingår ett P-tillstånd under båtsäsongen.

I lägg av båtar sker endera båtramp vid Källviken eller Hälsingårdsbryggorna.

Bryggorna är levererade av Svenska Pontonhamnar AB, som har mångårig erfarenhet av att leverera lösningar till privatpersoner, båtklubbar, marinor och statliga myndigheter såsom Marinen och Kustbevakningen.

Är du intresserad av en båtplats kontakta brygga@sjosidanfalun.se

logotyp_sjosidan_liggande

Besökadress: Främby Udde 20, FALUN.

Vi är Sjösidan Falun!

HUMAN BY NATURE
Aktiviteter, kurs, boende & konferens
Telefon 023 381 16 99
upplevelser@sjosidanfalun.se

VILLA HERDIN
Möten, konferens,
café & restaurang
Jennefer 070-611 40 60
villaherdin@sjosidanfalun.se

SJÖSIDAN FALUN BRYGGA
Båtplats vid Sjösidan Falun brygga@sjosidanfalun.se

SJÖSIDAN FALUN
Utveckling- & visionsarbete
info@sjosidanfalun.se